• Forsiden
  • Kjøreutstyr
  • Bagasje
  • Annet
  • Min motorsykkel


  • Det er ikke lenger mulig å gjøre bestilling direkte i nettbutikken. Bestilling gjøres ved å sende mail til oss. Skriv hva du ønsker å bestille, så skal vi kontakte deg og besørge forsendelse.

Spyke

MC-utstyr fra Spyke

Spyke produserer MC-utstyr tilpasset flere segment. Spyke har vokst fra å være en liten skinnfabrikk, til å bli et av de virkelig store på MC-utstyr. Spyke sponser mange av racingverdens førere - blant annet Honda. Det er Honda-importøren som har argenturet på MC-utstyr fra Spyke i Norge.